top of page

Avís Legal

CONDICIONS D'ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE PETRA informa que és titular del lloc web www.visitpetramallorca.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, AJUNTAMENT DE PETRA informa de les següents dades:

 

El titular d'aquest lloc web és AJUNTAMENT DE PETRA, amb CIF P0704100G i domicili social en FONT 1 07520, PETRA (ILLES BALEARS), inscrita al Registre d'Entitats locals nombre 01.070.414 L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: ajuntament@ajpetra.net.

 

Usuari i règim de responsabilitats

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de AJUNTAMENT DE PETRA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de AJUNTAMENT DE PETRA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de AJUNTAMENT DE PETRA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per AJUNTAMENT DE PETRA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per AJUNTAMENT DE PETRA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

 

AJUNTAMENT DE PETRA no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

AJUNTAMENT DE PETRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AJUNTAMENT DE PETRA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

Modificacions

 

AJUNTAMENT DE PETRA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa.

 

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE PETRA amb CIF P0704100G i domicili social situat a FONT 1 07520, PETRA (ILLES BALEARS) , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE PETRA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

 

AJUNTAMENT DE PETRA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE PETRA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic ajuntament@ajpetra.net.

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

AJUNTAMENT DE PETRA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AJUNTAMENT dE PETRA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AJUNTAMENT dE PETRA.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AJUNTAMENT DE PETRA. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AJUNTAMENT DE PETRA.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

AJUNTAMENT DE PETRA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. AJUNTAMENT DE PETRA té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS.

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) , AJUNTAMENT DE PETRA informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

Dades de AJUNTAMENT DE PETRA:

 

 

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per AJUNTAMENT DE PETRA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. A l'unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

 

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

AJUNTAMENT DE PETRA té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

 

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant AJUNTAMENT DE PETRA, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .

 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de AJUNTAMENT DE PETRA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l'tractament. Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable.

 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de AJUNTAMENT DE PETRA.

 

AJUNTAMENT DE PETRA realitzarà les següents actuacions:

 

 • Accés a la informació pública de l'perfil.

 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de AJUNTAMENT DE PETRA.

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

 

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

 

L'usuari, un cop unit a la pàgina de AJUNTAMENT DE PETRA, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , AJUNTAMENT DE PETRA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

 

AJUNTAMENT DE PETRA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

 

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de AJUNTAMENT DE PETRA, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

 

AJUNTAMENT DE PETRA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

 

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

 

Publicitat

 

AJUNTAMENT DE PETRA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE .

 

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de AJUNTAMENT DE PETRA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Twitter: https://twitter.com/privacy

• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

bottom of page