top of page

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT DE PETRA amb CIF P0704100G i domicili social situat a FONT 1 07520, PETRA (ILLES BALEARS) , amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT DE PETRA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

 

AJUNTAMENT DE PETRA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT DE PETRA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic ajuntament@ajpetra.net.

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

bottom of page