top of page

Clásica de Petra a Bonany (a pie)

Itinerario


Nuestra ruta comienza en la Estación del tren de Petra. Vamos recorriendo los lugares juniperianos de nuestro pueblo: Iglesia parroquial, plaza del Padre Serra, Convento de San Bernardino, Museo y Casa del Padre Serra. Llegamos al Peu del Bonjesús que es donde se inicia la caminata prevista.

Seguimos el camino de Bonany inicialmente asfaltado hasta que llegamos a la bifurcación que engancha el camino viejo de Bonany. Casi arriba encontraremos la Cruz de piedra que recuerda el último sermón en Mallorca del Padre Serra. Llegaremos a la Ermita y allí podremos disfrutar de las buenas vistas que desde allí se pueden ver. Podremos visitar el interior de la iglesia y disfrutar de la paz que allí se respira.

De bajada pasaremos por la Fuente de la Virgen donde podremos intuir las obras que hicieron los ermitaños a su huerto adjunto.

Seguiremos en dirección Vilafranca de Bonany hasta que llegamos al camino de Son Tostado que tomaremos en dirección Petra.

La llegada a Petra será por el mismo Peu del Bonjesús y podemos seguir por la calle Mayor para volver llegar a la estación del tren.Duración: 2h 30 min

Grado de dificultad: bajo

Desnivel: 240m

Distancia: 10,4 Km

Inicio y final: Estación de tren

Edades recomendadas: a partir de 5 años.

Época: Todo el año

Lugares de interés: lugares juniperianos, Ermita de Bonany, Fuente de la Virgen.

Curiosidades: durante todo el camino podremos observar cómo las personas hemos ido modificando el entorno para conseguir el máximo provecho: molinos harineros, paredes secas.


Autores: Catalina Català i Antoni Salom


Track_CLASSICA BONANY 811 PM
.gpx
Download GPX • 40KB

Itinerari


La nostra ruta comença a l’Estació del tren de Petra. Anam recorrent els llocs juniperians del nostre poble: Església parroquial, plaça del Pare Serra, Convent de Sant Bernardí, Museu, Casa del Pare Serra. Arribam al Peu del Bonjesús que és d’on s’inicia la caminada prevista.

Seguim el camí de Bonany inicialment asfaltat fins que arribam a la bifurcació que enganxa el camí vell de Bonany. Quasi a dalt trobarem la Creu de pedra que recorda el darrer sermó a Mallorca del Pare Serra. Arribarem a l’Ermita i allà podrem gaudir de les bones vistes que des d’allà es poden veure. Podrem visitar l’interior de l’església i gaudir de la pau que allà s’hi respira.

De baixada passarem per la Fonteta de la Mare de Déu on podrem intuir les obres que feren els ermitans al seu hortet adjunt.

Seguirem en direcció Vilafranca fins que arribam al camí de Son Torrat que agafarem en direcció Petra.

L’arribada a Petra serà pel mateix Peu del Bonjesús i podem seguir pel carrer major per tornar arribar a l’estació del tren.

Durada: 2h 30 min

Grau de dificultat: baix

Desnivell: 240 m

Distància: 10,4 Km

Inici i acabament: Estació de tren

Edats recomanades: a partir de 5 anys.

Època: Tot l'any

Lloc d’interès: llocs juniperians, ermita de Bonany, Fonteta de la Mare de Déu.

Curiositats: durant tot el camí podrem observar com les persones hem anat modificant l’entorn per aconseguir el màxim profit: molins fariners, parets seques.

Autors: Catalina Català i Antoni Salom

Comments


bottom of page